Please Save Camp for Us and Many Others in the Future!

A Testimonial by Pavlina

The English translation of Pavlina's testimonial follows after her testimonial in her native Czech.

Jmenuji se Pavlína Kopečná a letos chci prvním rokem vycestovat do USA jako účastník programu Summer Camps 2013. Byla jsem přijata do tábora Echo Lake (Warrensburg, NY) jako člen pomocného personálu.

Důvodem, proč píši tento dopis, je úmysl americké vlády nepokračovat v podpoře tohoto programu pro další roky a znemožnit tak novým i stávajících účastníkům vrátit se do svých campů. Víte, možná si ani vláda neuvědomuje, jak velkou příležitost nám tu dává. U spousty z nás je možnost poznat americkou kulturu takhle zblízka velmi drahým snem, který by se nám nebýt programu Summer Camps třeba vůbec nesplnil. A mám-li mluvit za sebe, tak ani slovy neumím vyjádřit, jak vděčná za tuto příležitost jsem! Přesto, že mám strach z neznámého, tak už jen ten pocit, že někam patřím v tak velké zemi, který mi CEL rodina dala svým vřelým přivítáním, je k nezaplacení a přála bych ho každému.

Nejvíce se těším na to, jak poznám spoustu nových, zajímavých lidí ne jen z USA, ale taky z dalších koutů světa, kteří přijeli stejně jako já díky programu Summer Camps. Tato přátelství mohou často vydržet po celý život a myslím si, že to je cílem celého programu, spojit lidi a tím propojit a vzájemně zcelit celý svět. Byla by škoda o tohle přijít.

Pavlina

English Translation

My name is Pavlina, and this year is the first year to travel to the U.S. as a participant in the cultural exchange program. I was taken on at Camp Echo Lake (Warrensburg, NY) as a member of the auxiliary staff.

The reason why I am writing this letter, (I hear that …) it is the intention of the U.S. Government to discontinue support for this program for the coming years and thus preventing new and existing participants to return to their camps. You know, maybe even the Government does not realize how much opportunity this gives us.

For many of us the opportunity to get to know American culture up close is a dream.  And if I speak for myself, I can't even express in words how grateful I am for this opportunity! Despite the fact that I have a fear of the unknown, just the feeling that I belong somewhere in such a big country, (which gave me a warm welcome) is priceless and I wish it to everyone.

I most look forward to it, now I will know a lot of new, interesting people not just from the United States, but also from other parts of the world, who arrived just as I did with the help of this program. This friendship can often last a lifetime, and I think that this is the overall goal of the program, to connect people and the link to each other and the world. It would be a shame for this to end.

Pavlina